top of page

Centrum

excelence

csj_upravene_okraje.png

Centrum excelence je platforma při České společnosti pro jakost, která sdružuje organizace a jednotlivce, kteří se zabývají systematickým zlepšováním a přístupy business excellence. Vytváříme podmínky pro spolupráci organizací, sdílení dobré praxe, networking a pomáháme při dosahování trvale udržitelné excelence. Sjednocujícím prvkem našich aktivit je Model EFQM jako zastřešující rámec pro všechny nástroje a metody, s jejichž pomocí se snažíme budovat kulturu excelence v českém podnikatelském i veřejném sektoru.

Mezi hlavní aktivity Centra excelence patří organizace Benchlearning Visits, kulatých stolů, workshopů k nástrojům zlepšování, praktických školení pro zájemce o účast v programech Národních cen ČR a seminářů zaměřených zejména na Model EFQM, business excellence a udržitelnost.

Centrum excelence je odborným centrem České společnosti pro jakost. 

Jak se stát členem Centra excelence?


Staňte se členy České společnosti pro jakost respektive Centra excelence a využívejte velkého množství výhod a služeb. Jako členové ČSJ a odborné skupiny Centra excelence se stanete součástí komunity profesionálů, kteří systematicky pracují na zlepšování výkonnosti svých organizací pomocí pokročilých nástrojů řízení, budují kulturu excelence na principech trvalé udržitelnosti a staví se čelem k výzvám.

Prostudujte si zakládající dokumenty Centra excelence a vyplňte přihlášku na: https://www.csq.cz/clenstvi/  

Centrum excelence bylo vytvořeno pro Vás, těšíme se na Vaše vlastní náměty na rozšíření naší činnosti. Věříme, že společně vytvoříme platformu pro sdílení, setkávání se a diskusi, která obohatí nás všechny.

Statut Centra excelence: 

​PŘIHLASTE SE

Jednotlivci klikněte na políčko individuálního členství, firmy a organizace na políčko kolektivního členství. 

Kolektivní členství

VÝKONNÝ TÝM CENTRA EXCELENCE

Smejkal Štěpán.jpg

Štěpán Smejkal

Manažer Centra excelence

IMG_6558.JPG

Petr Koten

Garant Centra excelence

20200211_105320_edited.jpg

Danuše Fišerová

Garant Modelu EFQM

bottom of page