Centrum

excelence

Centrum excelence je platforma při České společnosti pro jakost, která sdružuje organizace a jednotlivce, kteří se zabývají systematickým zlepšováním a přístupy business excellence. Vytváříme podmínky pro spolupráci organizací, sdílení dobré praxe, networking a pomáháme při dosahování trvale udržitelné excelence. Sjednocujícím prvkem našich aktivit je Model EFQM jako zastřešující rámec pro všechny nástroje a metody, s jejichž pomocí se snažíme budovat kulturu excelence v českém podnikatelském i veřejném sektoru.

Mezi hlavní aktivity Centra excelence patří organizace Benchlearning Visits, kulatých stolů, workshopů k nástrojům zlepšování, praktických školení pro zájemce o účast v programech Národních cen ČR a seminářů zaměřených zejména na Model EFQM, business excellence a udržitelnost.

Centrum excelence je odborným centrem České společnosti pro jakost. 

Jak se stát členem Centra excelence?


Staňte se členy České společnosti pro jakost respektive Centra excelence a využívejte velkého množství výhod a služeb. Jako členové ČSJ a odborné skupiny Centra excelence se stanete součástí komunity profesionálů, kteří systematicky pracují na zlepšování výkonnosti svých organizací pomocí pokročilých nástrojů řízení, budují kulturu excelence na principech trvalé udržitelnosti a staví se čelem k výzvám.

Prostudujte si zakládající dokumenty Centra excelence a vyplňte přihlášku na: https://www.csq.cz/clenstvi/  

Centrum excelence bylo vytvořeno pro Vás, těšíme se na Vaše vlastní náměty na rozšíření naší činnosti. Věříme, že společně vytvoříme platformu pro sdílení, setkávání se a diskusi, která obohatí nás všechny.

Statut člena Centra excelence: 

​PŘIHLASTE SE

Jednotlivci klikněte na políčko individuálního členství, firmy a organizace na políčko kolektivního členství. 

Individuální členství

Kolektivní členství

VÝKONNÝ TÝM CENTRA EXCELENCE

Štěpán Smejkal

Manažer Centra excelence

Petr Koten

Garant Centra excelence

Jiří Juránek

Sociální média, web

Kontaktujte nás

Centrum excelence
při České společnosti pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1

Tel.: +420 723 607 497

Email: ce@csq.cz

  • Facebook - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh
  • LinkedIn - Bílý kruh

© 2023 by J-ART Creative