top of page

Individuální členství

Jak se stát členem Centra excelence

Přečtěte si Statut Centra excelence

Ještě před tím, než vyplníte přihlášku ke členství v České společnosti pro jakosti respektive k odborné skupině Centra excelence (dále též CE), se pečlivě seznamte s jeho Statutem, který najdete zde, a zejména s právy a povinnostmi členů. Podpisem přihlášky totiž rovněž vyjadřujete závazek Statut CE dodržovat.

Další informace k CE získáte u manažera Centra excelence, Ing. Štěpán Smejkal – smejkal@csq.cz, +420 725 953 414.

 

Vyplňte přihlášku

Centrum excelence umožňuje několik typů členství. Jejich definice je součástí Statutu CE.

Přihlášku ke členství vyplňte na následujícím odkazu: členství v ČSJ.

Nezapomeňte ve formuláři zvolit členství v odborné skupině – Centrum excelence.

 

Co následuje dále?

ČSJ co nejdříve potvrdí přijetí vaší přihlášky, vznik členství a v případě kolektivního členství uveřejní logo vaší organizace na stránky Centra excelence.

Po zaplacení členského příspěvku Vám budou k dispozici všechny výhody a služby Centra excelence definované ve Statutu a zveřejňované prostřednictvím Newsletteru CE a konkrétních pozvánek. Jako členové Centra excelence se budete rovněž moci na vývoji těchto aktivit podílet.

bottom of page