top of page
Vyhledat
  • Štěpán Smejkal

Novinky v AssessBase

AssessBase se díky své formě stala ideálním kanálem, jehož prostřednictvím může EFQM organizacím předkládat k zamyšlení aktuální témata a umožnit jim zhodnotit jim svou stávající výkonnost v těchto oblastech. Někdy je to „pouze“ formou jednoduchého dotazníku, jindy formou komplexní analýzy na úrovni Business Matrix Avanced, jejíž základní verze je mimo jiné využívána i v programu Excelence Národní ceny kvality České republiky / Recognised by EFQM.


Tématy, která lze takto izolovaně, avšak ve vší komplexnosti co do jejich začlenění do strategického směřování organizace, definování a dodávání hodnoty a řídících procesů, zhodnotit, jsou v tuto chvíli disrupce (připravenost na změny), cirkulární ekonomika, inovace a Cíle udržitelného rozvoje OSN. Speciální diagnostické nástroje byly vytvořeny ještě pro oblast základního a středního vzdělávání.


Právě pro vzdělávání a pro inovace kromě dvou diagnostických nástrojů vznikly i komplexní rámce, které respektují strukturu Modelu EFQM, ale soustředí se na daná témata. Oba rámce jsou nedílnou součástí příslušných Business Matrix Advanced a slouží organizacím jako příklady správných praxí a vodítko pro identifikaci oblastí, které je vhodné při hodnocení neopomenout. U rámce pro inovace momentálně pracujeme i na jeho tištěné podobě, kterou bude možno zakoupit u České společnosti pro jakost. (V AJ je to možné již nyní přímo u EFQM.)


Nejnovějším přírůstkem mezi nástroje AssessBase je Business Matrix Advanced k Cílům udržitelného rozvoje OSN, která Vám umožní vymezit si svůj vztah vůči jednotlivým SDGs, identifikovat ty, kde máte v současné chvíli nejvýznamnější negativní a pozitivní dopady, vybrat klíčové, ve kterých máte jako organizace potenciál dosáhnout maximálních pozitivních přínosů, a začlenit je do všech relevantních procesů a výsledků organizace.


Fokusem k SDGs to ale nekončí. EFQM ve spoluráci s Future Zero, globální konzultační společností, která pomáhá lídrům organizací transformovat jejich podnikatelské modely s cílem dosáhnout jejich klimatické neutrality, pracuje na tvorbě dotazníku Net Zero, jehož prostřednictvím budete moci vhodnost svého podnikatelského modelu ve vztahu k dosažení cíle klimatické neutrality přezkoumat i Vy. Termín zařazení dotazníku do AssessBase ještě nebyl stanoven, ale pokud budete sledovat novinky Centra excelence, dozvíte se o tom jako první.


Všechny nové nástroje a možnosti AsessBase jsou obratem a průběžně překládány do českého jazyka a prostřednictvím České společnosti lze zakoupit licenci k jejich používání. V případě zájmu prosím kontaktujte Danu Fišerovou.


13 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page