top of page
Vyhledat
  • Obrázek autora-red-

Aby CSR fungovalo...


V online magazínu Info Life-Style se můžete dozvědět o tom, co udělat, aby CSR fungovalo. Autory článku jsou Dana Fišerová a Petr Koten.O společenské odpovědnosti a udržitelném rozvoji se hovoří již od druhé poloviny minulého století, velmi intenzivně pak v posledních dvaceti letech. Vyvstává otázka, jak vhodně zanést principy a aktivity týkající se společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje do každodenního života organizace.


Společenskou odpovědnost nelze chápat pouze jako nahodilou izolovanou aktivitu, jejíž podstatou má být „dobrý skutek“ (např. podpora místního sportovního oddílu). Pokud se má organizace chovat odpovědně a udržitelně, pak východiskem pro veškeré její chování je zjišťování požadavků relevantních zainteresovaných stran a rekce na ně. V praxi jde o systematické, udržitelné a přirozené uplatňování sociálních a ekologických hledisek do každodenních činností organizace, přičemž zaměření (komerčních) organizací na generování zisku zůstává zachováno.

Česká společnost pro jakost, jakožto profesní sdružení osob a organizací pohybujících se na poli kvality, dlouhodobě podporuje šíření myšlenek a implementaci principů společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Z tohoto důvodu realizuje, jakožto člen Evropské organizace pro kvalitu, vzdělávání a mezinárodní personální certifikace „Manažer CSR“, byla iniciátorem Národní ceny za společenskou odpovědnost, ceny CSR Guru a projektu certifikace systému CSR podle národního normativu.

Tyto aktivity vytvořily podmínky pro vzdělávání osob, které mají v organizaci na starosti zavádění přístupů CSR, a dále předpoklady pro certifikaci a oceňování odpovědných organizací, což v důsledku vede k podpoře povědomí jak o oceněných organizacích, tak o důležitosti přístupů společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.


Model EFQM – rámec pro udržitelné řízení
Pokud sami hledáte manažerský nástroj, který má udržitelnost a závazek směrem ke společnosti a životnímu prostředí ve svém DNA, ale který přitom zůstává ryze pragmatickým rámcem, jehož cílem je pomoci organizacím nastavit a rozvíjet takový systém řízení, který jim pomůže dlouhodobě dosahovat vynikajících výsledků prostřednictvím vytváření a dodávání udržitelné hodnoty a současně balancovat a uspokojovat potřeby a očekávání zákazníků, pracovníků, partnerů i řídících orgánů, Model EFQM je pro Vás ten pravý.

Udržitelnost a společenská odpovědnost tvořily nedílnou součást Modelu EFQM od doby jeho vzniku. Zvažování ekonomických, sociálních a environmentálních podmínek v prostředí, ve kterém organizace působí, stejně jako přispívání společnosti a minimalizace negativních dopadů na životní prostředí, jsou principy, na kterých organizace, které používají tento manažerský nástroj, budují svou kulturu a vytvářejí své strategie.

S revizí Modelu EFQM, která proběhla na konci minulého roku, jde EFQM mnohem dál. EFQM se explicitně přihlásilo k iniciativě OSN Global Compact a sedmnácti cílům udržitelného a sociálně odpovědného podnikání a očekává od organizací, které jeho Model používají, že budou k jejich naplňování přispívat, bez ohledu na to, že je to jejich právní povinností či nikoli.

Dalším faktorem, který významně posiluje pozitivní vliv organizací na jejich ekosystém, je nové pojetí smyslu existence organizace, účelu, ve kterém má být závazek a přínos směrem k ekosystému organizace pevně zakořeněn. Takový účel může a bude inspirovat, stmelovat a bude v prostředí, ve kterém organizace působí, vnímán jako pozitivní síla.

Příkladů, kde v Modelu EFQM hledat společenskou odpovědnost a udržitelnost, je celá řada. Můžete je začít objevovat, pokud si stáhnete bezplatnou zkrácenou verzi Modelu EFQM. Inspirovat se správnou prací nejen v oblasti CSR pak můžete prostřednictvím Centra excelence při České společnosti pro jakost.


Dana Fišerová, Petr Koten, Česká společnost pro jakost

43 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page