top of page

Best Practice
Workshopy

Připravujeme praktické workshopy ve dvou rovinách:

- workshopy zaměřené na postupy a nástroje k sebehodnocení, Model EFQM, logiku RADAR či účast v Národní ceně kvality ČR, Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost nebo EFQM Recognition scheme.

- workshopy na aktuální témata na základě poptávky našich členů.

bottom of page