Model EFQM

Po spíše kosmetických revizích v posledních letech nyní EFQM představilo zcela nový Model EFQM, který nechce být primárně vnímán jako referenční rámec pro získání externího ocenění, ale jako praktický manažerský nástroj, který jim vedle průběžného zlepšování běžného provozu pomůže s řízením změn, transformací organizace a rozvíjením kultury leadershipu a inovací.

Model EFQM, celosvětově uznávaný rámec, který podporuje organizace v řízení změn a zlepšování výkonnosti, prošel v průběhu let řadou cyklů zlepšování, aby potvrdil, že nejenže zůstává relevantní, ale že může pomoci nastavit systém řízení pro každou organizaci, která usiluje o dlouhodobou udržitelnou budoucnost.

Strategická povaha Modelu EFQM v kombinaci s jeho zaměřením na provozní výkonnost a orientací na výsledky z něj činí ideální rámec pro prověřování soudržnosti a sladěnosti ambicí organizace do budoucna, a to navíc ve vztahu k jejím stávajícím způsobům práce a reakcím na výzvy a „bolavá místa“.

Struktura Modelu EFQM je nově založena na jednoduché, ale funkční logice kladení tří otázek:

  • "Proč" organizace funguje? Jaký účel naplňuje? Proč zrovna tato strategie? (Směřování)

  • "Jak" má v úmyslu naplňovat svůj účel a strategii? (Realizace)

  • "Čeho" doposud skutečně dosáhla? „Čeho“ chce dosáhnout zítra? (Výsledky)

Získejte zkrácenou verzi Modelu EFQM zdarma

 

Díky České společnosti pro jakost, která se stala sponzorem české verze Modelu, si máte možnost jeho zkrácenou verzi stáhnout zdarma

Součástí zkrácené verze oproti plnému textu není obsah jednotlivých subkritérií Modelu. Základní principy, které formovaly Model, logiku RADAR i postup pro bodové hodnocení zde však naleznete.

Plnou verzi Modelu EFQM je možno zakoupit přes náš webshop.

Jak vám můžeme pomoci

Pokud potřebujete na své cestě k excelenci pomoc, jste otevřeni sdílení zkušeností a hledáte inspiraci pro další rozvoj vašich organizací, připojte se k nám v Centru excelence. Pod Centrem excelence na rok 2020 připravujeme řadu workshopů a seminářů, na kterých Vás s novým Modelem EFQM budeme postupně seznamovat. Pro více informací navštivte www.centrumexcelence.cz nebo nás rovnou kontaktujte na ce@csq.cz.

Další licenční produkty v oblasti EFQM pro Vás budeme lokalizovat tak, jak budou postupně uváděny na trh. Těšit se můžete na nové kurzy, online platformu podporující interní a externí hodnocení, databázi znalostí a mnohé další.

Česká společnost pro jakost je již od roku 2002 národní partnerskou organizací EFQM, a jako jediná v České republice je tak oprávněna nabízet produkty k Modelu EFQM. Nad rámec námi poskytovaných služeb Vám rádi doporučíme někoho z našich spolupracujících poradců, u nichž můžeme garantovat jejich kvalifikaci a profesionalitu.

Kontaktujte nás

Centrum excelence
při České společnosti pro jakost
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1

Tel.: +420 723 607 497

Email: ce@csq.cz

  • Facebook - Bílý kruh
  • YouTube - Bílý kruh
  • LinkedIn - Bílý kruh

© 2023 by J-ART Creative