Model EFQM

Po spíše kosmetických revizích v posledních letech nyní EFQM představilo zcela nový Model EFQM, který nechce být primárně vnímán jako referenční rámec pro získání externího ocenění, ale jako praktický manažerský nástroj, který jim vedle průběžného zlepšování běžného provozu pomůže s řízením změn, transformací organizace a rozvíjením kultury leadershipu a inovací.

Model EFQM, celosvětově uznávaný rámec, který podporuje organizace v řízení změn a zlepšování výkonnosti, prošel v průběhu let řadou cyklů zlepšování, aby potvrdil, že nejenže zůstává relevantní, ale že může pomoci nastavit systém řízení pro každou organizaci, která usiluje o dlouhodobou udržitelnou budoucnost.

Strategická povaha Modelu EFQM v kombinaci s jeho zaměřením na provozní výkonnost a orientací na výsledky z něj činí ideální rámec pro prověřování soudržnosti a sladěnosti ambicí organizace do budoucna, a to navíc ve vztahu k jejím stávajícím způsobům práce a reakcím na výzvy a „bolavá místa“.

Struktura Modelu EFQM je nově založena na jednoduché, ale funkční logice kladení tří otázek:

 • "Proč" organizace funguje? Jaký účel naplňuje? Proč zrovna tato strategie? (Směřování)

 • "Jak" má v úmyslu naplňovat svůj účel a strategii? (Realizace)

 • "Čeho" doposud skutečně dosáhla? „Čeho“ chce dosáhnout zítra? (Výsledky)

Získejte zkrácenou verzi Modelu EFQM zdarma

 

Díky České společnosti pro jakost, která se stala sponzorem české verze Modelu, si máte možnost jeho zkrácenou verzi stáhnout zdarma

Součástí zkrácené verze oproti plnému textu není obsah jednotlivých subkritérií Modelu. Základní principy, které formovaly Model, logiku RADAR i postup pro bodové hodnocení zde však naleznete.

Plnou verzi Modelu EFQM je možno zakoupit přes náš webshop.

Jak vám můžeme pomoci

Pokud potřebujete na své cestě k excelenci pomoc, jste otevřeni sdílení zkušeností a hledáte inspiraci pro další rozvoj vašich organizací, připojte se k nám v Centru excelence. Pro více informací navštivte www.centrumexcelence.cz nebo nás rovnou kontaktujte na ce@csq.cz.

Další licenční produkty v oblasti EFQM pro Vás budeme lokalizovat tak, jak budou postupně uváděny na trh. Těšit se můžete na nové kurzy, online platformu podporující interní a externí hodnocení, databázi znalostí a mnohé další.

Kurzy EFQM

Model EFQM – Základní kurz

(první krok k ucelené kvalifikaci EFQM)

Termín: 17. 3. 2021

Naučíme Vás, jak Model EFQM využívat jako strategický nástroj k efektivnějšímu fungování celé organizace a získáte individuální zpětnou vazbu k Vámi realizovanému projektu, kterým si aplikaci Modelu EFQM vyzkoušíte v praxi.

Obsah kurzu: Megatrendy ovlivňující fungování organizací, ekosystém organizace, Model EFQM, jeho hodnota a používání v praxi, logika RADAR a způsoby jejího využití, AssessBase jako digitální platforma pro hodnocení

Model EFQM – Základní kurz

Hodnotitel Modelu EFQM

Termín: 12. - 14. 5. 2021

Projděte si na vlastní kůži celým procesem hodnocení na reálné případové studii z českého prostředí a získejte kvalifikaci hodnotitele EFQM. Jen tak budete moci zažít externí hodnocení v rámci Národní ceny kvality ČR, možnost podívat se pod pokličku excelentním organizacím ze všech sektorů, motivovat je k dalšímu zlepšování a kromě osobního přínosu získat i impulz pro další rozvoj vlastní organizace.

Naučíme Vás:

 • Analyzovat ekosystém organizace k vytvoření kontextu pro hodnocení

 • Identifikovat strategické priority organizace a pokládat strategicky důležité otázky

 • Vytvářet vhodné hypotézy podporujíc hodnocení EFQM

 • Efektivně používat diagnostické nástroje - RADAR a Business Matrix Advanced

 • Připravovat hodnotnou zpětnou vazbu pro organizaci na základě 7 kritérií Modelu EFQM

 • Identifikovat relevantní správné praxe

 • Zaujímat při hodnocení profesionální a citlivý postoj a efektivně spolupracovat s ostatními v prostředí hodnotícího týmu

Hodnotitel Modelu EFQM

Kurzy na rok 2022 nyní plánujeme. 

CSQ_EFQM NPO.png

Česká společnost pro jakost je již od roku 2002 národní partnerskou organizací EFQM, a jako jediná v České republice je tak oprávněna nabízet produkty k Modelu EFQM. Nad rámec námi poskytovaných služeb Vám rádi doporučíme někoho z našich spolupracujících poradců, u nichž můžeme garantovat jejich kvalifikaci a profesionalitu.

EFQM_MODEL_VIS_AW(livetype)-CZ.png
Model_EFQM_with_csq_-_cover.jpg