top of page

Model EFQM

Po spíše kosmetických revizích v uplynulých letech EFQM v roce 2020 představilo zcela nový Model EFQM, který nechce být primárně vnímán jako referenční rámec pro získání externího ocenění, ale jako praktický manažerský nástroj, který vám vedle průběžného zlepšování běžného provozu pomůže s řízením změn, transformací organizace a rozvíjením kultury leadershipu a inovací.

Model EFQM, celosvětově uznávaný rámec, který podporuje organizace v řízení změn a zlepšování výkonnosti, prošel v průběhu let řadou cyklů zlepšování, aby potvrdil, že nejenže zůstává relevantní, ale že může pomoci nastavit systém řízení pro každou organizaci, která usiluje o dlouhodobou udržitelnou budoucnost.

Strategická povaha Modelu EFQM v kombinaci s jeho zaměřením na provozní výkonnost a orientací na výsledky z něj činí ideální rámec pro prověřování soudržnosti a sladěnosti ambicí organizace do budoucna, a to navíc ve vztahu k jejím stávajícím způsobům práce a reakcím na výzvy a „bolavá místa“.

Struktura Modelu EFQM je založena na jednoduché, ale funkční logice kladení tří otázek:

  • "Proč" organizace funguje? Jaký účel naplňuje? Proč zrovna tato strategie? (Směřování)

  • "Jak" má v úmyslu naplňovat svůj účel a strategii? (Realizace)

  • "Čeho" doposud skutečně dosáhla? „Čeho“ chce dosáhnout zítra? (Výsledky)

Publikace Model EFQM

Díky České společnosti pro jakost, která se stala sponzorem české verze, máte možnost si Model stáhnout zdarma

 
 
 
 
 
 
 

Další jazykové mutace publikace si můžete stáhnout ze stránek EFQM.

Pokud dáváte přednost originální publikaci, máme na skladě posledních pár výtisků. Objednat můžete ZDE

 

 

Licenční kurzy EFQM

Model EFQM – Základní kurz

(první krok k ucelené kvalifikaci EFQM)

Naučíme Vás, jak Model EFQM využívat jako strategický nástroj k efektivnějšímu fungování celé organizace a získáte individuální zpětnou vazbu k Vámi realizovanému projektu, kterým si aplikaci Modelu EFQM vyzkoušíte v praxi.

Více informací, termíny a registrace ZDE.

Hodnotitel Modelu EFQM

Projděte si na vlastní kůži celým procesem hodnocení na reálné případové studii z českého prostředí a získejte kvalifikaci hodnotitele EFQM. Jen tak budete moci zažít externí hodnocení v rámci Národní ceny kvality ČR, možnost podívat se pod pokličku excelentním organizacím ze všech sektorů, motivovat je k dalšímu zlepšování a kromě osobního přínosu získat i impulz pro další rozvoj vlastní organizace.

Více informací, termíny a registrace ZDE.

AssessBase

Online platforma pro realizaci interního či externího hodnocení podle Modelu EFQM.

 

Ať se chystáte na účast v Národní ceně kvality České republiky, máte ambice v Globální ceně EFQM nebo potřebujete funkční, jednoduchý, ale přesto propracovaný nástroj pro realizaci sebehodnocení, v AssessBase naleznete ten pravý nástroj pro vás. V tuto chvíli můžete vybírat mezi třemi základními nástroji, které se liší v úrovni detailu, do kterého můžete hodnotit vaši stávající výkonnost a hledat silné stránky, i příležitosti pro další rozvoj. Mimo to můžete využít jeden  z tematických / sektorových fokusů, které obsahují další diagnostické nástroje k tématům, jako jsou např. inovace, cirkulární ekonomika nebo Cíle udržitelného rozvoje OSN.

AssessBase si můžete nezávazně prakticky vyzkoušet díky nástrojům typu "dotazník", které jsou dostupné zdarma.

Všechny nástroje jsou k dispozici v českém jazyce. Nové nástroje stejně jako doprovodné texty budeme postupně překládat.

Cena za roční přístup k základním nástrojům: 16 900,-Kč + DPH.

Cena za roční přístup k jednotlivým fokusům: 4 680,-Kč + DPH.

Pokud máte zájem o živé demo či více informací, kontaktuje nás.

KnowledgeBase

Exkluzivní databáze ověřeného obsahu tvořená zejména členy EFQM, hodnotiteli a uživateli Modelu. Články, případové studie, správné praxe, zkušenosti a videa se však vztahují nejen k Modelu EFQM, ale i k aktuálním trendům v řízení organizací a business excellence.

Jazykem platformy je angličtina.

Cena za roční přístup do KnowledgeBase: 4 420,-Kč + DPH.

Pokud máte zájem o živé demo či více informací, kontaktujte nás.

Další pomoc

 

Pokud potřebujete na své cestě k excelenci pomoc, jste otevřeni sdílení zkušeností a hledáte inspiraci pro další rozvoj vašich organizací, připojte se k nám v Centru excelence.

V případě dotazů či zájmu o individuální školení či poradenství se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře níže nebo se obraťte přímo na garantku Modelu EFQM, Danuši Fišerovou (+420 723 607 497, fiserova@csq.cz)

Česká společnost pro jakost je již od roku 2002 národní partnerskou organizací EFQM a jako jediná v České republice je oprávněna nabízet vzdělávací aktivity k Modelu EFQM. Nad rámec námi poskytovaných služeb Vám rádi doporučíme někoho z našich spolupracujících poradců, u nichž můžeme garantovat jejich kvalifikaci a profesionalitu.

EFQM_MODEL_VIS_AW(livetype)-CZ.png
Model EFQM, druhé doplněné vydání
EFQM CTO

Zkušenosti z prvního roku používání nového Modelu EFQM byly vloženy do jeho druhého, doplněného vydání. To nyní navíc obsahuje příklady aplikace Modelu EFQM, správné praxe, profily bodového hodnocení a podrobný popis používání RADARu za účelem bodového hodnocení. Samotný rámec se však nezměnil. Struktura i obsah jednotlivých kritérií (včetně pomocných bodů) jsou stejné jako v prvním vydání příručky. Nezměnil se ani účel publikace a Modelu samotného – být pomocníkem organizací při řízení a systematickém zlepšování jejich výkonnosti tím, že vám pomocí strukturovaných otázek umožňuje nalézat silné stránky i prostor pro další zlepšování, a to vše v kontextu strategického směřování a dodávání udržitelné hodnoty klíčovým zainteresovaným stranám.

AssessBase - online hodnotící platforma
KnowledgeBase - databáze ověřeného obsahu, znalostí a zkušeností
bottom of page