top of page
Vyhledat
  • Obrázek autora-red-

Workshop: Jak se jednoduše ohodnotit dle Modelu EFQM online

Vladimír BraunDne 7.5.2020 jsme se s účastníky „sešli“ na on-line workshopu na téma: Jak na sebehodnocení podle Modelu EFQM s využitím dotazníku z nové platformy EFQM nazvané Assess Base. Workshop byl rozdělen na tři části: kratší diskuse o novém Modelu EFQM, diskuse o sebehodnocení s pomocí Modelu EFQM jako takovém a na praktickou část přímo v Assess Base. Z první diskuse k modelu si dovolím volně parafrázovat několik postřehů účastníků:


Starý model vedl na hodnocení současného stavu „teď“, nový model vede více k zamyšlení nad budoucností „kam dále“.


Starý model byl jednodušší a snadněji uchopitelný zejména pro lidi s technickým myšlením, ale během hodnocení se dal „obejít“. Nový model může být těžší na pochopení a vysvětlení ostatním, ale vede více k důslednosti hodnocení.


Nový model dává větší důraz na Vizi a Účel a více vede ke strategickému myšlení.


Nový model je obecnější a tím otevřenější pro organizace z různých sektorů, které se v modelu snáze najdou.


Obecně panovala shoda, že nový model je třeba si ohmatat a zažít.


Z diskuse na téma sebehodnocení vyplynuly zajímavé názory, k jakým různým účelům lze sebehodnocení s využitím Modelu EFQM využít:


Pro „strategické“ hodnocení pro top management. Výsledky se promítnou do plánů a úkolů k plnění strategie. Lze použít i pro revizi a doplnění strategie.


Pro „provozní“ hodnocení, ze kterého vyplynou náměty na zlepšení procesů.

K pohledu dále do budoucnosti a k nalezení „lepší a správnější cesty“ (obdoba strategického hodnocení).


Jako nástroj pro implementaci zásadních změn v organizaci, včetně strategických projektů, pomocí kterého lze odhalit místa, na která se nesmí při změně zapomenout.

Ve všech oblastech života, včetně života rodinného.


Panovala shoda, že účel sebehodnocení a využití výsledků musí být jasné ještě před sebehodnocením. Do sebehodnocení je třeba zapojit lidi ze všech úrovní organizace, obecně platí „zapojovat, vysvětlovat, komunikovat“.


V poslední části si účastníci vyzkoušeli dotazník v AssessBase. Dotazník je zdarma. Po drobných problémech, například s nekompletní emailovou adresou, si všichni účastníci otevřeli vlastní dotazník. Použití dotazníku také nečinilo žádné větší problémy, byť se objevil názor, že pro „nalákání nových uživatelů modelu by to chtělo něco jednoduššího“.


Doufám, že workshop účastníkům něco přinesl a budu se těšit na setkávání na dalších akcích Centra excelence. 

84 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page