top of page
Vyhledat
  • Obrázek autora-red-

Poznejte sílu komunikace prostřednictvím vizuálního řízení

Autor: Štěpán Malý


Pokud firma plánuje praktikovat štíhlou výrobu a štíhlé procesy, měly by být vizuální pomůcky pro řízení provozu tak říkajíc součástí její DNA. Hlavním cílem vizualizace je, abyste všechno pochopili pouhým pohledem. Snahou vizuálního managementu je přehledně odkrýt to, co se ve firmě děje. Jeho srdcem je tzv. Obeya room. Obeya v japonštině znamená velká místnost a tento pojem vznikl v 90. letech 20. století ve společnosti Toyota při vývoji a výrobě hybridního automobilu Prius. Tehdy byli všichni jednotlivci zapojeni do manažerského plánování takovým způsobem, že se setkávali ve velké místnosti. Důvodem bylo urychlení komunikace a rozhodování.Přestože pojem vizuální řízení neboli Visual Management můžeme definovat různě, z naší zkušenosti se nejčastěji jedná o následující disciplíny:


· Standardizace v rámci systému 5S Vizuální značky napomáhají k lepšímu procesnímu průběhu. Díky nim je na první pohled patrné, kde dochází k vybočení.


· Bezpečnost práce Výstražné, doporučující, omezující a zákazové značky jsou jasnými a stručnými signály, které pomáhají předcházet pracovním úrazům.


· Řízení výrobních zdrojů Rozpisy služeb, přehled dovolených či absencí, přehled znalostí členů týmů, termíny oprav strojů, plánované údržby – to jsou všechno informace, které je dobré mít přehledně k dispozici na jednom místě v Obeya room.


· Řízení toku výrobků Plánování kapacity, rozpis a plán výroby společně slouží k udržení přehledu a stanovení denních plánů. Každý tak přesně ví, co má dělat.
Jednotlivé kategorie a dílčí techniky

Podívejme se detailněji na jednotlivé kategorie a představme si dílčí techniky, které jsou potřebné k jejich správnému použití.


1. Standardizace v rámci systému 5S

Zavedení systému 5S pro společnost znamená vytvoření koncepce jak v procesech, tak ve výrobě. Jedná se o systém pěti základních principů, díky nimž dosáhnete dobře zorganizovaného, přehledného a čistého pracoviště.


U systému 5S doporučujeme používat tyto vizuální nástroje:


- shadow boards neboli organizéry nářadí s vyznačenými obrysy jednotlivých nástrojů;

- štítky a značky na výrobcích zajišťující snadnou identifikovatelnost výrobních dílů a výrobků;

- barevné rozlišení skladu výrobků představující jednoduchý přehled o tom, kde se co ve skladu nachází, jak je možné to najít nebo kam to patří;

- podlahové značení navigující zaměstnance do bezpečných zón (prostor pro pěší a pro ještěrky či vozíky), ukazující cestu ve skladu a vymezující prostor pro odpad nebo pro jeho třídění.


Těmito vizuály získáme:

- informace o chybějících částech;

- informace o přebytečných částech;

- informace o tom, zda zaměstnanci mají jasné instrukce;

- informace o tom, zda se noví spolupracovníci jednoduše zaškolují.


2. Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je komplexní soubor opatření, který vychází jak ze zákonných povinností, tak z vnitřních bezpečnostních směrnic zaměstnavatele. Tato opatření slouží k eliminaci pracovních úrazů a dalších zdravotních a bezpečnostních rizik zaměstnanců. Pro bezpečnost práce je vhodné využít následující vizuální prvky:


- výstražné a doporučující značky (např. ochranné pomůcky, zákaz vstupu atd.);

- desatera bezpečnosti, která musí zaměstnanci dodržovat a která slouží jako prevence úrazů;
- informace o rizikových vlastnostech zařízení (např. vysoké napětí, nosnost atd.);

- značení podlah (např. místa pro pěší, pro vysokozdvižné vozíky atd.).

Výše uvedené prvky zabezpečí jak ochranu zaměstnanců, tak splnění právních norem. Díky tomu chráníte nejen sebe jako firmu či podnikatele, ale také a především vaše zaměstnance. Vyhnete se tak riziku vysokých pokut a eliminujete případné problémy se Státním úřadem inspekce práce.


3. Řízení výrobních zdrojů

Hlavním cílem organizace a řízení výrobních zdrojů je zabezpečení a uspořádání vzájemných vztahů všech proměnlivých činitelů výrobního procesu. Výše zmíněné závisí nejen na podmínkách výroby, ale také na tom, jak jsou dodrženy zásady organizace a řízení výrobních procesů. Pro řízení výrobních zdrojů se využívají následující vizuální nástroje:


- Plánovací kalendáře (přehled směn a rozdělení lidí)

Důležité je správně podchytit informaci o nedostupnosti zaměstnanců, abychom mohli detailně naplánovat výrobu.

- Přehled znalostí zaměstnanců

Plýtvání lidským talentem je jedním z typů plýtvání dle Lean, a proto se ho snažíme odstranit. Důležité je také mít přehled o zastupitelnosti zaměstnanců v případě jejich absence.

- Přehled strojů a jejich provozních charakteristik

Přehled o údržbě a nedostupnosti strojů je základem pro plánování výroby. Je také důležitý pro plánování údržby, abychom nenaplánovali údržbu dvou vzájemně zastupitelných strojů na stejný čas nebo nevyřadili stroj na kritické cestě v době maximální poptávky.

- Vizuální kontrola stavu zásob

Vizuální kontrola stavu zásob přináší okamžitý přehled o docházejících vstupních součástech a o nadměrném počtu zmetků na skladě reklamací. To musí vyvolat náležitou akci: v prvním případě v podobě nákupu dalších dílů, v druhém pak revize kvality procesu a příčin zmetkovosti.

Firma tak získá okamžitý přehled a také podporu v rozhodování a plánování. Je tedy schopná poskytovat kvalitnější dodávky pro své zákazníky bez časových ztrát a při vyšší ziskovosti.


4. Řízení toku výrobků

Aby si firma zajistila konkurenceschopnost a efektivní fungování, snaží se najít nejlepší způsob uspořádání výrobních systémů a nastavení hmotných toků při výrobě. Podkladem pro plánování toku výrobků jsou vstupy z výše uvedeného řízení výrobních zdrojů. K samotnému plánování pak může společnost využít tyto vizuální nástroje:


- vizuální kontrola stavu zásob zmíněná výše;

- výrobní rozpis (co a kdy se má vyrábět) – jedná se o jasné přiřazení plánu, společně s nímž se sledují klíčové indikátory výroby;

- přehled klíčových indikátorů výroby (sledování ukazatelů v oblasti kvality – počet defektů, nákladů, dále bezpečnost práce či plnění časových plánů).

Nejčastěji se používá nástěnka typu SQDC (Safety, Quality, Delivery, Cost), do které se denně zaznamenává plnění, případně neplnění požadovaných kritérií.Moderní trend v podobě digitální transformace

U vizuálních kontrol a tradičních papírových nástěnek se rovněž objevuje trend digitalizace.

V poslední době se začínají prosazovat digitální nástěnky, které umožňují zaměstnancům pracovat i ze vzdálených lokalit, aniž by museli cestovat. To je samozřejmě zejména v současné době pandemie velmi praktické a také to skýtá možnost zahrnout do řešení problémů bez časové prodlevy i zaměstnance z jiných provozů.

Obrovským trendem ve větším časovém horizontu je potom fenomén „rozšířené reality“ (Augmented reality), kdy za pomoci brýlí okamžitě spatříte informace, které se váží k místu či výrobku, na které se právě díváte.


Autor:

Ing. Štěpán Malý je majitelem značky Visual Consulting. která je značkou ve společnosti menu2many, spol. s r. o.

Kontakt: stepan@visualconsulting.cz

23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page